Aviso legal

Cursofotografiaibiza.com pertenece a José Juan Gonzálvez Sans de nacionalitat espanyola i amb domicili C/ Castilla 28 3 2 – Ibiza. informa els Usuaris que accedeixin o usin els serveis, aplicacions, eines i, en general, continguts inclosos en aquest lloc web de les Condicions d’Ús aplicables a l’accés i navegació pel mateix.

1. -RESPONSABILITAT DEL USUARIS PER US I CONTINGUT.

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis o continguts conforme a la legalitat vigent i a la bona fe, exclusivament per al seu ús personal, i a no realitzar directament ni indirectament una explotació comercial dels mateixos. En particular es prohibeix, i sense que això tingui caràcter limitador, qualsevol forma de violació dels drets de tercers sobre la seva intimitat, honor, pròpia imatge, secret en les comunicacions, propietat intel·lectual i industrial o protecció de dades personals.

2. – CONTITGUTS PROPIS.

Els continguts web de Cursofotografiaibiza.com pertanyen únicament i exclusivament a aquesta, o a tercers titulars que hagin autoritzat la inclusió dels mateixos al lloc web. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació dels continguts del lloc web. L’incompliment d’aquestes condicions pot ser sancionat per la legislació civil i penal.

UA-38446713-1